25 kwietnia 2020 roku opublikowałam na Fanpage Matematyka w podstawówce arkusz ankiety na temat zdalnych lekcji matematyki w szkole podstawowej. Zaprosiłam chętnych nauczycieli uczących w szkołach podstawowych do podzielnia się swoimi opiniami na temat swoich zdalnych lekcji.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Joanna Palińska

W anonimowej ankiecie wzięło udział 363 nauczycieli. Poniżej przedstawiam zebrane odpowiedzi.

W kategorii INNE nauczyciele wymienili: YouTube, Khan Academy, Eduelo, Pi-stacja, Padlet, Nuadu, Genially, platforma wsipnet.pl, Testportal, Moja strona www, Strona internetowa szkoły, Zakładka na stronie szkoły do umieszczania lekcji, Kontakt poprzez e-mail i messengera, Telefonicznie, Zoom, MS TEAMS, Classroom z Gsuit, Meet, Office 365, Team speak 4, WhatsApp, Messenger, DISCORD, Skype – opcja pokaż pulpit, WEBINARY, Nagrywam filmy za pomocą rejestratora ekranu i zamieszczam w chmurze, Google classroom – dwie lekcje online w tygodniu z klasą, ponadto materiały pisane, linki do filmów, kto do pozostałych lekcji matematyki w tygodniu, Filmy YouTube, własne prezentacje, Własne gify, Tworzenie własnych notatek w wordzie ilustrowanych zdjęciami umieszczonymi na dysku google, Prezentacje, Opracowuję i przygotowuję zagadnienia z użyciem tabletu graficznego, Filmiki umieszczam na stronie szkoły, Lekcje prowadzę tak, aby dzieci widziały co ja piszę na komputerze jak rozwiązuje zadania online wszystko, Nagrywam filmy na YouTube, Przesyłam precyzyjne notatki.

W kategorii INNE nauczyciele wymienili: Wyniki uzyskane na platformie Khan Academy, Wsipnet czy Powtórkomat, Quizy, Aktywność i zaangażowanie na wideokonferencji oraz aktywność w oddawaniu prac w terminie, Indywidualna rozmowa z uczniem, praca na zajęciach, Odpowiedzi podczas wideolekcji, Zadania dla chętnych, zdjęcie lapbooka, testy na na matzoo i zdjęcie wyniku, Kartkówki online, Kartkówki video, Karty pracy, Gry i zabawy, komentarze w Classroom, Tworzę uczniom Escape Roomy, Odpytywanie w trakcie zajęć na plusy. Doceniam, a nie oceniam, czyli tylko pozytywne oceny.

Nauczyciele wymienili: Wideolekcje i konsultacje indywidualne, rozwiązywanie różnych zadań egzaminacyjnych podczas lekcji online lub powtórki z działów.

Przesyłanie uczniom: zadań, testów, arkuszy lub numeru strony w repetytoriach. Praca samodzielna uczniów oraz wysyłanie uczniom odpowiedzi i rozwiązań do samooceny lub wspólne omawianie zadań podczas lekcji online.

Zachęcanie uczniów do pracy na platformach: Khan Academy, Pistacja, Equrs, Wsipnet, Powtórkomat oraz stronach internetowych: Szalone liczby, Wordwall, MatZoo

Arkusze egzaminacyjne w formularzu google Forms czy Quizziz, kontakt z uczniami poprzez komunikatory, Sobotnie fakultety, podczas których rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. Nagrywanie filmów z rozwiązaniem zadań. Projekty terminowe, wspomagane konsultacjami.  Escape room, zagadki, karty pracy-kodowanie. Wykorzystanie tabletu graficznego i oprogramowania podczas lekcji online.

Nauczyciele wymienili:

PROBLEMY EDUKACYJNE:

Brak bezpośredniego kontaktu z uczniem, całkowity brak kontaktu z niektórymi uczniami, niesystematyczność, niechęć uczniów do nauki, lenistwo. Brak zaangażowania części uczniów, brak informacji zwrotnej od niektórych uczniów i rodziców. Nieterminowość, niesamodzielność, brak pewności siebie, brak motywacji uczniów. Nieuczciwość uczniów oraz lekceważenie przez  nich obowiązków. Ograniczona możliwość wytłumaczenia i sprawdzenia rozumienia tematu przez uczniów. Problem z indywidualizacją, m. in. obcokrajowców oraz uczniów posiadających opinie z poradni pp. Uczniowie mają obawy, wstydzą się wypowiadać podczas lekcji online.

PROBLEMY SPRZĘTOWE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI:

Brak sprzętu (komputer, słuchawki, mikrofon, tablet graficzny) lub słaby sprzęt, kłopoty z internetem, zakłócenia, przeciążenie sieci, „rajdowanie” lekcji online. Brak pomieszczenia do prowadzenie i uczestnictwa w lekcjach online. Brak przeszkolenia nauczycieli do prowadzenia lekcji online.

PROBLEMY ŻYCIOWE:

Brak czasu na życie prywatne, przemęczenie i zniechęcenie. Przy edukacji zdalnej potrzeba dużo więcej czasu na przygotowanie ciekawych lekcji, przeprowadzenie zajęć oraz przekazanie informacji zwrotnej uczniom. Problem z zapewnieniem opieki swojemu dziecku, gdy nauczyciel prowadzi lekcje online. Problem z dostępem do internetu i komputera w wielodzietnych rodzinach.

Nauczyciele wymienili:

KONTAKT:

Zadbać o kontakt z uczniami, np. poprzez lekcje na żywo, zadbać o systematyczny kontakt z rodzicami. Ufać uczniom i dać im czas. Doceniać wysiłek uczniów. Nagradzać aktywność, dawać uczniom informację zwrotną i brać od uczniów informację zwrotną, np. w jaki sposób lubią pracować najbardziej. Zadbać o poczucie humoru i miłą atmosferę. Wskazywać sposoby na samodzielną naukę, motywować uczniów do pracy. Trzeba słuchać tego co mówią uczniowie, być cierpliwym, wyszukiwać ciekawe sposoby na realizację materiału. Korzystać z informacji, doświadczeń i pomysłów innych nauczycieli.

CIEKAWE LEKCJE:

Prowadzić ciekawe lekcje powiązane z życiem codziennym, pracować różnymi metodami, przesyłać uczniom zróżnicowane materiały. Zachęcać uczniów do pracy w grupach, wykorzystać gry edukacyjne, quizy, zabawy, zagadki, rebusy, escape room i aplikacje. Korzystać z tabletu graficznego podczas wideokonferencji, zdalnej tablicy na której można wspólne rozwiązywać zadania, filmów edukacyjnych (własnych nagrań lub dostępnych w sieci).

UNIKAĆ:

  • Nie robić testów na czas
  • Nie obciążać uczniów
  • Nie zarzucać nowościami
  • Nie przesadzić z multimediami
  • Nie zadawać zbyt wiele
  • Nie przekładajmy lekcji ze szkoły do sieci
  • Nie tylko suche informacje i czarno-białe notatki

Wyniki ankiety w PDF do pobrania TU

.