Nazywam się Joanna Palińska. W 1999 roku ukończyłam studia na wydziale matematyki i od tego czasu jestem nauczycielką matematyki. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich.

Od 1 października 2019 roku jestem doradcą metodycznym we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

19 października 2018 roku otrzymałam nagrodę od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Od września 2018 roku jestem konsultantem d.s. edukacji matematycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Od października 2012 roku jestem członkiem facebookowej grupy SUPERBELFRZY RP. Od stycznia 2014 roku prowadzę warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

Od 2012 roku pełnię funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego. Uczestniczę w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Zdobyłam tytuł Innowacyjny Nauczyciel 2012 za własny projekt zrealizowany z uczniami pt. Matematyczny WebQuest „Rusz Głową”. Uczestniczyłam w uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Od 2006 roku jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i sprawdzam prace uczniów po egzaminie w ósmej klasie.

Od 2002 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematykiktóre raz do roku organizuje krajową konferencję. W latach 2016 – 2019 byłam członkiem Zarządu Głównego SNM oraz koordynatorem lokalnym XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w dniach 10-13.02.2017 we Wrocławiu.

Jestem pasjonatką nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zapraszam do odwiedzania Matematyki w podstawówce na Facebooku www.facebook.com/matematykawpodstawowce