16 i 17 grudnia 2020 roku uczestniczyłam w szkoleniu dla doradców i konsultantów pt. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021”.

Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy, szkolenie przeprowadziła Pani Edyta Warzecha z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W styczniu i lutym 2021 roku poprowadziłam we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy kaskadowe szkolenia online dla nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Poniżej prezentuję materiały szkoleniowe, które wykorzystałam podczas spotkań online.

Materiały pochodzą ze szkolenia dla konsultantów i doradców metodycznych organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Załączniki do pobrania:

.

Prezentacja szkoleniowa – Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021

.

SP_PP_2017_Matematyka_wymagania egzaminacyjne 2021 – Z wymagań szczegółowych z podstawy programowej wykreśliłam te, które nie będą brane pod uwagę podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

.

Materiał ćwiczeniowy dla uczestnika ćw. 1

Materiał ćwiczeniowy dla uczestnika ćw. 2

Materiał ćwiczeniowy dla uczestnika ćw. 3

Materiał ćwiczeniowy dla uczestnika ćw. 4

załącznik 1 do ćw. 4

załącznik 2 do ćw. 4

załącznik 3 do ćw. 4

Materiał ćwiczeniowy dla uczestnika ćw. 5

załącznik 1 do ćw. 5

.

Materiał ćwiczeniowy ćw. 1 – odpowiedzi

Materiał ćwiczeniowy ćw. 2 – odpowiedzi

Materiał ćwiczeniowy ćw. 3 – odpowiedzi

Materiał ćwiczeniowy ćw. 4 – odpowiedzi

Materiał ćwiczeniowy ćw. 5 – odpowiedzi

.

Strony internetowe:

men.gov.pl – wymagania egzaminacyjne

cke.gov.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna

.

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021. Vademecum nauczyciela – publikacja ORE