Obecnie pracuję jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz konsultant do spraw edukacji matematycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Od 2013 roku prowadzę warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz szkolenia rad pedagogicznych. Występuję też na konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym.

Poniżej przeprowadzone warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych oraz konferencje.

2020/2021 Szkolenia, warsztaty, spotkania sieci zorganizowane we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
– Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki (quizy, gry, aplikacje)
– Zasoby cyfrowe nauczyciela matematyki.
– Lekcje matematyki podczas edukacji zdalnej.
– Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 .
– Sprawność rachunkowa uczniów jak ją doskonalić?
– Geometria na zdalnych lekcjach matematyki w szkole podstawowej.
– Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
– Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej – jak zintegrować zespół po pandemii?
– Dołącz do eTwinning – ekspert zewnętrzny.
– Załóż projekt eTwinning – ekspert zewnętrzny.
– Narzędzia informatyczne z eTwinning – ekspert zewnętrzny.
– Zdalne nauczanie na lekcjach matematyki – ekspert zewnętrzny.
– TIK na matematyce w klasach młodszych – narzędzia przydatne do tworzenia kart pracy, ćwiczeń online, quizów – ekspert zewnętrzny.
– Kodowanie off i online w edukacji wczesnoszkolnej oraz na matematyce w klasach IV-V – ekspert zewnętrzny.
– Obsługa platformy MS Teams – metodyczne wykorzystanie usługi oraz jej narzędzi do nauki zdalnej i współpracy zespołowej – ekspert zewnętrzny.
Konferencja MCDN Blended learning w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, Kraków – Matematyczne projekty edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
2019/2020 Szkolenia, warsztaty, spotkania sieci zorganizowane we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
– Kreatywna matematyka w szkole podstawowej.
– Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki
– Kreatywność na lekcjach matematyki.
– Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?
– Projekty na lekcjach matematyki. Warsztat eTwinning .
– Budujemy bazę ciekawych pomysłów na lekcje.
– Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki.
– Zdalne lekcje matematyki w szkole podstawowej.
– Przy małej czarnej o … pięknej matematyce z kartką i nitką.
Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, Szczecin – Kreatywność na lekcjach matematyki
Regionalny Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, Opole – Kreatywność na lekcjach matematyki
XXIX Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Toruń Matematyka w podstawówce w terenie. 
IV Warsztaty Oceniania Kształtującego, Wrocław – Wyobraźnia i kodowanie offline na matematyce w podstawówce.
III Dolnośląskie Forum Praktyków, Wrocław – Wyobraźnia przestrzenna na matematyce w podstawówce
2018/2019 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – warsztaty
– Matematyka w podstawówce – ciekawe pomysły na lekcje. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
– Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
– Łamigłówki logiczne i matematyczne. Dlaczego są takie ważne?
– Kodowanie na matematyce.
– Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły.
– Matematyka i myślenie wizualne.
– Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę.
– Przy małej czarnej o … pięknej matematyce z papieru.
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – sieć
– Matematyka w ośmioletniej szkole podstawowej.
– Sposoby na doskonalenie sprawności rachunkowej.
– Pomysły na Dzień Matematyki.
– Gry i zabawy matematyczne.
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – rady
– Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
– Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia.
III Warsztaty Oceniania Kształtującego, GRA TERENOWA – sposób na integrację uczniów i rodziców.
XXVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Opole – Kodowanie na matematyce.
Webinar Superbelfrzy RP – Matematyka w Podstawówce, Matma Inaczej – pomysły na lekcje.  
2017/2018 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – warsztaty
– Ciekawe pomysły na lekcje matematyki.
– Quizizz, Kahoot oraz LearningApps – stwórz quiz i grę.
– Technologia na matematyce.
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – rady
– Umiejętności matematyczne a rozwój twórczego myślenia i kreatywności uczniów.
XXVII Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Poznań – Matematyka w podstawówce z kostkami.
II Ogólnopolski Kongres dla nauczycieli matematyków – Nowoczesne technologie w służbie matematyki – indywidualizacja nauczania  
2016/2017 XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Wrocław –  Matematyka w podstawówce – innowacja pedagogiczna”
Rady pedagogiczny ORKE Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa. Obsługa laptopa, tablicy multimedialnej, tabletu oraz podstawowe zasady pracy z technologiami na lekcji, w tym bezpieczeństwo ucznia w sieci.  
2015/2016 XXV Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Warszawa – Matematyka w podstawówce – sposoby na ciekawą lekcję.
Konferencja INSPIR@CJE 2016 – Matematyka z kośćmi – zagrajmy, aby się uczyć.
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna – Technologia w szkole – sposoby na ciekawe lekcje.
Rady pedagogiczny ORKE – Liczę na matematykę – jak rozwijać potencjał ucznia w zakresie uczenia się matematyki? Użyteczne programy i aplikacje
Gminne spotkanie nauczycieli matematyki – Organizacja i prowadzenie spotkania.  
2014/2015 XXIV Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Zakopane
– Wyszywanka matematyczna – 12kąt foremny i jego przekątne.
– Stwórz interaktywne gry matematyczne LearningApps.org
Szkolenia dla nauczycieli matematyki z Dolnego Śląska ORKE Z chęcią a nie z przymusem, czyli MATEMATYKA Z POMYSŁEM dla każdego ucznia.  
2013/2014 XXIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Hel -Jak stworzyć interaktywne gry i ćwiczenia?
Gminne spotkanie nauczycieli matematyki – Organizacja i prowadzenie spotkania.
Szkolenie – Jak zaciekawić ucznia nauką wykorzystując TIK w szkole.  
2013, 2014, 2015 Program Aktywna Edukacja CEO – trener w kursach e-learningowych, moderator spotkań sieci.

Moje wystąpienie podczas II Ogólnopolskiego Kongresu dla nauczycieli matematyków

Warszawa 07.04.2017

Moje wystąpienie podczas Konferencji Inspiracje 2016

Warszawa 30.06-01.07.2016