Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Na tej lekcji powiemy o wędrującym przecinku. 4,123 x 10 = 41,23 4,123 x 100 = 412,3 4,123 x 1 000...

Czytaj więcej