Na tej lekcji powiemy o wędrującym przecinku.

4,123 x 10 = 41,23

4,123 x 100 = 412,3

4,123 x 1 000 = 4123

4,123 x 10 000 = 41230

Mnożąc liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 … przesuwamy przecinek w prawo o tyle miejsc ile zer ma liczba.

*

765,4 : 10 = 76,54

765,4 : 100 = 7,654

765,4 : 1 000 = o,7654

765,4 : 10 000 = 0,07654

Dzieląc liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 … przesuwamy przecinek w lewo o tyle miejsc ile zer ma liczba.

*

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ MNOŻYĆ  I DZIELIĆ LICZBY DZIESIĘTNE PRZEZ 10, 100, 1000 …