Zapraszam do pooglądania filmu instruktażowego na temat przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Film przygotowało Wydawnictwo WSiP.
 
 

Zapraszam do pooglądania filmu instruktażowego na temat egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Film przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 
 

16 kwietnia 2019 roku odbył się pierwszy w historii polskiej edukacji egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusz zawierał 15 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych.  Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie cały arkusz.

arkusz – egzamin ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r.

——————————

W roku szkolnym 2018/2019 pracowałam jako konsultant do spraw edukacji matematycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Opracowałam i prowadziłam warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz rady pedagogicznie w szkołach podstawowych dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Poruszana tematyka: 

CZĘŚĆ 1 – Podstawowe informacje o egzaminie, zasadnicze funkcje egzaminu, przedmioty egzaminacyjne, terminy, czas trwania, wymagania z podstawy programowej (ogólne i szczegółowe).  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 1

CZĘŚĆ 2 – Przykładowe arkusze egzaminacyjne, dwie grupy zadań, liczba zadań i łączna liczba punktów, typy zadań egzaminacyjnych oraz strategie rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 2

CZĘŚĆ 3 – Skuteczne metody na przygotowanie uczniów do egzaminu, rady dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców.  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 3

 ——————————-

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy ósmych szkoły podstawowej po raz pierwszy napiszą egzamin ósmoklasisty. Obejmować on będzie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE Czas przeznaczony na egzamin z matematyki to 100 minut, przykładowy arkusz egzaminacyjny

TU: 

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki (grudzień 2017)

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki (grudzień 2018)

Materiały ćwiczeniowe (marzec 2019)

Vademecum nauczyciela ORE 

Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki

——————————-

     Od 2002 roku uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej pisali sprawdzian szóstoklasisty. Od 2015 roku ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty odbywał się według nowej formuły. Składał się on z dwóch części, pierwsza z języka polskiego i matematyki, a druga część z języka obcego.

Uczniowie młodszych klas już dziś mogą zacząć trening.

Poniżej prezentuję zadania przygotowujące do sprawdzianu z matematyki, są to zadania pochodzące z testów po klasie szóstej szkoły podstawowej.

Zadania pochodzą ze strony www.cke.edu.pl