Zapraszam do pooglądania filmu instruktażowego na temat przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Film przygotowało Wydawnictwo WSiP.
 
 

Zapraszam do pooglądania filmu instruktażowego na temat egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Film przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 
 

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki przy pomocy stron internetowych: 

SZALONE LICZBY – tu znajdziecie arkusze egzaminacyjne z matematyki (wersja do wydruku w pdf lub wersja online, gdzie uczniowie otrzymają wyniki oraz odpowiedzi do zadań z wyjaśnieniem. Na stronie znajdziecie też zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki ). 

MATEMAKS – wideolekcje z wytłumaczeniem zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z lat ubiegłych. 

PISTACJA TV – to darmowe wideolekcje z matematyki. Zajrzyjcie na Pi-stacja Live, czyli webinary i powtórki. Odwiedźcie też kanał na Youtube Pi-stacja

  ——————————

22 kwietnia 2020 roku odbył się pierwszy w historii polskiej edukacji egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusz zawierał 15 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych.  Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie cały arkusz.

 arkusz – egzamin ósmoklasisty z matematyki 22 kwietnia 2020 r.

 zasady oceniania – egzamin ósmoklasisty z matematyki 22 kwietnia 2020 r.

 

——————————

 

16 kwietnia 2019 roku odbył się pierwszy w historii polskiej edukacji egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusz zawierał 15 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych.  Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie cały arkusz. 

 arkusz – egzamin ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r. 

 zasady oceniania – egzamin ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r.  

 

 —————————— 

 

W roku szkolnym 2018/2019 pracowałam jako konsultant do spraw edukacji matematycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Opracowałam i prowadziłam warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz rady pedagogicznie w szkołach podstawowych dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Poruszana tematyka: 

CZĘŚĆ 1 – Podstawowe informacje o egzaminie, zasadnicze funkcje egzaminu, przedmioty egzaminacyjne, terminy, czas trwania, wymagania z podstawy programowej (ogólne i szczegółowe).  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 1

CZĘŚĆ 2 – Przykładowe arkusze egzaminacyjne, dwie grupy zadań, liczba zadań i łączna liczba punktów, typy zadań egzaminacyjnych oraz strategie rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 2

CZĘŚĆ 3 – Skuteczne metody na przygotowanie uczniów do egzaminu, rady dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców.  Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki cześć 3

 

 ——————————-

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy ósmych szkoły podstawowej po raz pierwszy napiszą egzamin ósmoklasisty.  Obejmować on będzie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE Czas przeznaczony na egzamin z matematyki to 100 minut, przykładowy arkusz egzaminacyjny

 TU: 

  Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki (grudzień 2017)

  Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki (grudzień 2018)

  Materiały ćwiczeniowe (marzec 2019)

  Vademecum nauczyciela ORE 

  Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki

 

      ——————————-

 Od 2002 roku uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej pisali sprawdzian szóstoklasisty. Od 2015 roku ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty odbywał się według nowej formuły. Składał się on z dwóch części, pierwsza z języka polskiego i matematyki, a druga część z języka obcego.

 Uczniowie młodszych klas już dziś mogą zacząć trening.

 Poniżej prezentuję zadania przygotowujące do sprawdzianu z matematyki, są to zadania pochodzące z testów po klasie szóstej szkoły podstawowej.

  Zadania pochodzą ze strony www.cke.edu.pl

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2012

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2011

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2010

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2009

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2008

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2007

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2006

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2005

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2004

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2003

  SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2002