Wielokąty określamy, podając kolejno nawy ich wierzchołków.

Trójkąt ma trzy kąty, trzy boki i trzy wierzchołki.

2

1a

1b

1c