Przykładowe zadania z przedstawiania liczb w postaci iloczynu liczb pierwszych.

kartkówka+rozklad

rozkład liczb na czynniki pierwsze – pobierz w pdf