Wyróżniamy trzy różne trójkąty ze względu na kąty jakie mają wewnątrz.

Dla przypomnienia:

Kąt prosty ma rozwartość 90°.

prosty

Kąt ostry to kąt mniejszy od kąta prostego.

Ma on więcej niż 0°, a mniej niż 90°.

ostry

Kąt rozwarty to kąt większy od kąta prostego, a mniejszy od półpełnego.

Ma on więcej niż 90°, ale mniej niż 180°.

rozwarty

 

 TRÓJKĄTY ZE WZGLĘDU NA KĄTY DZIELIMY NA:

– ostrokątny,

– prostokątny,

– rozwartokątny

 

2a

2b

2c