Call US - 214 - 2547 - 142

Home » AKTUALNOŚCI » Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczy naturalne

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczy naturalne

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną wykonujemy podobnie jak dzielenie liczb naturalnych.

W  ilorazie stawiamy przecinek nad przecinkiem.

Ola za cztery metry ozdobnej, kolorowej taśmy zapłaciła 6,28 zł.

Ile kosztuje 1 metr tej taśmy?

dzielenie

Odp. Metr taśmy kosztuje 1,57 zł.

 *

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ DZIELIĆ LICZBY DZIESIĘTNE PRZEZ LICZBY NATURALNE