W Dzień Misia, 25 listopada 2014 roku uczniowie klasy VC układali zadania matematyczne, których bohaterami były Misie.

Utworzone zadania tekstowe dotyczyły mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.

Powstały bardzo ciekawe zadania tekstowe.