Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną wykonujemy podobnie jak mnożenie liczb naturalnych.

W  iloczynie jest tyle cyfr po przecinku, ile w liczbie dziesiętnej.

Mnożenie zawsze rozpoczynamy od końca.

3 · 1 = 3

3 · 3 = 9

3 · 2 = 6

W liczbie dziesiętnej są dwa miejsca po przecinku, więc w wyniku też są dwa miejsca po przecinku.

*

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ MNOŻYĆ LICZBY DZIESIĘTNE PRZEZ LICZBY NATURALNE