WYKREŚLANKA 2

wykreslanka2 

Wykreśl z diagramu podane niżej wyrazy, odczytując je poziomo (wprost i wspak), pionowo (z góry na dół lub z dołu do góry) lub po ukosie.

Słowa do wykreślenia:

TONA, PROSTOKĄT, ILOCZYN, PI, OSTROSŁUP, STOŻEK, LINIA, STO, RÓWNOLEGŁOBOK, ILORAZ, PIĘĆ, TRZY, WYNIK, POLE, KWADRAT, METR, RÓWNOŚĆ, OKRĄG, OWAL, DWA, OSIEM, MATEMATYKA, SIEDEM, SZEŚĆ, RÓWNANIE, TRÓJKĄT, AR, PROCENTY, ILE, MILION, JEDEN, ROMB, LINIJKA.

Pozostałe, nieskreślone litery, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

Cyfry w rzędach, kolumnach i kwadratach nie mogą się powtarzać.

 

Powodzenia!

zadanie_dodatkowe 15 – pobierz w pdf