Podczas zabawy powtarzamy i utrwalamy własności trójkątów.

Ustawiamy krzesła w kręgu, potrzebne jest jedno krzesło więcej niż uczniów biorących udział w zabawie.

Nauczyciel układa wewnątrz kręgu wycięte trójkąty.

Zapraszam do filmiku z instrukcją:

Uczeń, po którego lewej stronie jest wolne miejsce rozpoczyna grę mówiąc:

– „Po mojej lewej stronie siedzi trójkąt ostrokątny równoramienny, a tym trójkątem jest Wojtek”.

 

Wymieniony Wojtek wybiera spośród rozrzuconych w kręgu trójkątów odpowiedni model, siada na wolnym miejscu i podaje jedną własność figury, którą ma w ręku.

Dalej postępuje się tak samo, tj. kolejny uczeń, który po lewej stronie ma wolne miejsce mówi:

– „Po mojej lewej stronie siedzi…”

 

Nie wolno powtarzać wymienionych cech trójkątów.

Grę kończymy, gdy każdy uczeń będzie miał już jakiś trójkąt.

.