Do zapisu liczb mniejszych od 40 używamy trzech znaków rzymskich I, V i X.

znaki rzymskie

Do zapisu większych liczb używamy znaków L, C, D i M

znaki rzymskie1

TRENING

Kliknij na obrazek i rozwiąż test – potrenujesz odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich

cyfry rzymskie

POLECAM GRY MATEMATYCZNE ZNALEZIONE NA RÓŻNYCH STRONACH

LICZBY RZYMSKIE I ARABSKIE

Kolumny

(Połącz linią prawą i lewą kolumnę)

Liczby rzymskie zamień na arabskie

(Przeciągnij z lewej do prawej)

Zamień liczby rzymskie na arabskie

(Wybierz poziom trudności)

Zamień liczby arabskie na rzymskie

(Wskaż podaną liczbę)

.

Liczby rzymskie na arabskie (do 100)
Liczby arabskie na rzymskie (do 100)
Dopasuj liczby arabskie do rzymskich (do 100)
Dopasuj liczby rzymskie do arabskich (do 100)
Liczby rzymskie na arabskie (do 1000)
Liczby arabskie na rzymskie (do 1000)
Dopasuj liczby arabskie do rzymskich (do 1000)
Dopasuj liczby rzymskie do arabskich (do 1000)

.