Liczby dziesiętne zapisujemy używając przecinka.

liczbydziesietne

Przecinek w liczbie dziesiętnej stawiamy po jednościach, a przed częściami dziesiątymi.

Wzrost Adama możemy zapisać na kilka sposobów:

146 cm – zapis w centymetrach

1,46 m – zapis w metrach

1m  46 cm – zapis dwumianowany

Dla treningu rozwiąż dwa zadania:

ZAMIANA LICZB DZIESIĘTNYCH NA WYRAŻENIA DWUMIANOWANE

zapis1

ZAMIANA WYRAŻEŃ DWUMIANOWANYCH NA LICZBY DZIESIĘTNE

zapis2

Zapamiętaj jak się nazywają poszczególne cyfry w liczbie dziesiętnej.

liczbydziesietne1

 Dla treningu rozwiąż dwa zadania:

ZAPIS LICZB DZIESIĘTNYCH SŁOWNIE

liczbydziesietne2

LICZBY DZIESIĘTNE ZAPISANE SŁOWNIE I CYFRAMI

liczbydziesietne3

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ ZAPISYWAĆ I  ODCZYTYWAĆ LICZBY DZIESIĘTNE