Oś liczbowa to prosta, na której zaznaczamy liczby według określonej jednostki. Oś liczbowa ma strzałkę, która wskazuje kierunek rosnący liczb.

osliczbowa

Zadanie:  Odczytaj wielkości zaznaczone na osi i podaj je w obu jednostkach.

(kliknij na obrazek, żeby powiększyć – zadanie wykonaj ustnie, na dole strony znajdziesz rozwiązanie)

osliczbowa1

Rysując oś liczbową pamiętaj o:

– zaznacz strzałkę,

– dobierz odpowiednią jednostkę,

– zrób równe odstępy między jednostkami.

*

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ ZAZNACZAĆ LICZBY DZIESIĘTNE NA OSI LICZBOWEJ

*

Rozwiązanie do zadania powyżej

osliczbowa2

TRENING

uzupełnij brakujące jednostki na osiach liczbowych

(na  poniższej stronie błędnie zaznaczane są dwie strzałki na osi liczbowej – strzałka powinna być tylko jedna, wskazująca kierunek rosnący liczb)

osliczbowa3