ZADANIE DŁUGOTERMINOWE

ZBIERANIE I PREZENTOWANIE DANYCH

(zadanie możesz wykonać techniką komputerową)

kartkę z zadaniem przynieś nauczycielowi do 11-09-2015

POLECENIE:

  1. Wymyśl temat/tytuł ankiety.
  2. Sformułuj pytanie.
  3. Przeprowadź ankietę wśród wybranych osób(minimum 10 osób – koledzy, koleżanki, rodzina).
  4. Zebrane dane przedstaw w tabeli.
  5. Dodatkowo możesz zaprezentować dane w formie diagramu/wykresu.
  6. Zapisz trzy pytania, które można zadać do prezentowanych danych.