WYKREŚLANKA

wykreslannka 

Wykreśl z diagramu podane niżej wyrazy, odczytując je poziomo (wprost i wspak), pionowo (z góry na dół lub z dołu do góry) lub po ukosie.

Pozostałe, nieskreślone litery, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

Cyfry w rzędach, kolumnach i kwadratach nie mogą się powtarzać.

 

Powodzenia!

zadanie_dodatkowe 9 – pobierz w pdf