Liczby dziesiętne dodajemy i odejmujemy sposobem pisemnym tak samo jak liczby naturalne lub wyrażenia dwumianowane.

dodiode

Przy pisemnym dodawaniu i odejmowaniu liczb dziesiętnych pamiętaj o

podpisaniu przecinka pod przecinkiem oraz o postawieniu przecinka w wyniku!

*

Pamiętaj, że na końcu liczby dziesiętnej, po przecinku możesz dostawiać zera, np.

17,2 + 8,54 = ?

dodawanie

 

39,38 – 6,6 = ?

odejmowanie

 *

 PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ DODAWAĆ I ODEJMOWAĆ PISEMNIE LICZBY DZIESIĘTNE

*

 TRENING

poćwicz dodawanie liczb dziesiętnych

(możesz dodawać w pamięci lub zapisać przykłady na kartce i liczyć pisemnie)

dodawaniedziesietnych

poćwicz odejmowanie liczb dziesiętnych

(możesz dodawać w pamięci lub zapisać przykłady na kartce i liczyć pisemnie)

odejmowaniedziesietnych