Prezentuję materiały, które wykorzystałam na lekcji matematyki

przeprowadzonej 8 czerwca 2017 roku w klasie VA.

Uczniowie na zajęciach dowodzili, że suma kątów w każdym trójkącie zawsze wynosi 180 stopni,

a w każdym czworokącie 360 stopni.

suma_katow

SUMA KĄTÓW W KAŻDYM TRÓJKĄCIE WYNOSI 180 stopni.

Zapraszam do pooglądania animacji wykonanych w GeoGebrze: suma kątów w trójkącie (przesuń suwak) – kliknij

suma_katow1

SUMA KĄTÓW W KAŻDYM CZWOROKĄCIE WYNOSI 360 stopni.

Zapraszam do pooglądania animacji pochodzących z portalu Scholaris:

animacja_suma_katow1

animacja_suma_katow2

TRENING:

znajdź trzeci kąt trójkąta:
suma_katow_w_trojkacie

znajdź trzeci kąt trójkąta:

suma_w_trojkacie

znajdź czwarty kąt czworokąta czworokąta:

suma_katow2

zapraszam do pobrania stworzonego przez mnie domina matematycznego

DOMINO – Suma kątów w trójkącie i czworokącie