Uczniowie oceniani będą poprzez:

KLASÓWKI (trzy w półroczu, będą zapowiedziane wcześniej, za bezbłędne rozwiązanie można otrzymać szóstkę, klasówkę można poprawiać),

KARTKÓWKI (maksymalnie z trzech lekcji, mogą być zapowiedziane i niezapowiedziane),

ZADANIA DOMOWE (sprawdzane w zeszytach lub w ćwiczeniach),

ĆWICZENIA (praca na lekcji w ćwiczeniach lub zadania domowe w ćwiczeniach),

– PROJEKTY, PRACE DŁUGOTERMINOWE,

– AKTYWNOŚĆ (udział w konkursach, zadania dodatkowe).