Na lekcji wyjaśnimy pojęcia zapisane w temacie.

 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 2, GDY JEJ OSTATNIĄ CYFRĄ JEST 0, 2, 4, 6 LUB 8

np. liczba 135 654 jest podzielna przez 2 bo na końcu ma cyfrę 4

*

 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 5, GDY JEJ OSTATNIĄ CYFRĄ JEST 0 LUB 5

np. liczba 345 760 jest podzielna przez 5 bo na końcu ma cyfrę 0

*

 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 4, GDY JEJ DWIE OSTATNIE CYFRY TWORZĄ LICZBĘ PODZIELNA PRZEZ 4

np. liczba 513 716 jest podzielna przez 4 bo dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a ona dzieli się przez 4

*

WIELOKROTNOŚCI

Wyobraź sobie, że od jutra będziesz dostawał od rodziców po 4 zł kieszonkowego i wkładał je do skarbonki.

ile masz dziś? 0 x 4 = 0

ile jutro? 1 x 4 = 4

ile pojutrze? 2 x 4 = 8

itd. 3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

Liczby 0, 4, 8, 12, 16 , 20 … to wielokrotności liczby 4

Wielokrotność liczby jest wynikiem mnożenia tej liczby przez kolejne liczby naturalne.

*

 DZIELNIKI

Sprawdź, przez jakie liczby dzieli się liczba 12

12 : 1 = 12

12: 2 = 6

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

12 : 6 = 2

12 : 12 = 1

Liczby 1 ,2, 3, 4, 6, 12 to dzielniki liczby 12

Liczby, przez które dana liczba jest podzielna, nazywamy jej dzielnikami.