Na początku lekcji wykreślaliśmy wielokrotności kolejnych liczb.

Zastosowaliśmy metodę, którą wymyślił Eratostanes (grecki uczony żyjący na przełomie III i II wieku p. n. e. w Aleksandrii).

*

Poniżej prezentacja, która przedstawia metodę wykreślania liczb pierwszych.

sito2

*

Liczby 0 i 1  nie są ani pierwsze, ani złożone.

*

Takie liczby naturalne większe od  1, które mają tylko dwa dzielniki:

jedynkę i samą siebie nazywamy liczbami pierwszymi.

Przykłady liczb pierwszych: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19…

*

Takie liczby naturalne większe od 1, które mają więcej niż dwa dzielniki

nazywamy liczbami złożonymi.

Przykłady liczb złożonych: 4, 6, 8, 9, 10, 12…

*

Animacja: Pierwsza czy nie?

pierwsza_czy_nie

TRENING:

Zadanie na dobieranie:

pierwsza i zlozone

Test: liczby pierwsze i złożone, wielokrotności i dzielniki:

pierwsza i zlozone2

Ćwiczenia doskonalące biegłość w rozpoznawaniu liczb pierwszych i złożonych:

liczby_pierwsze