Na lekcji wyjaśnimy w jaki sposób szybko sprawdzić, czy duża liczba dzieli się przez 3 lub 9.

 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 3, GDY SUMA JEJ CYFR JEST PODZIELNA PRZEZ 3

np. liczba 510 252 jest podzielna przez 3 bo suma jej cyfr jest podzielna przez 3

5 + 1 + 0 + 2 + 5 + 2 = 15, 15 dzieli się przez 3

*

 LICZBA NATURALNA DZIELI SIĘ PRZEZ 9, GDY SUMA JEJ CYFR JEST PODZIELNA PRZEZ 9

np. liczba 611 352 jest podzielna przez 9 bo suma jej cyfr jest podzielna przez 9

6 + 1 + 1 + 3 + 5 + 2 = 18, 18 dzieli się przez 9

*