Prezentuję pomysł zaczerpnięty ze starego podręcznika Matematyka 2001 wydawnictwa WSiP. Siatki brył, które w sposób wizualny zaprezentują przejście z wersji 2D do wersji 3D.

Do pobrania:

siatka sześcianu zobacz film z sześcianem na sznurku TU

siatka czworościanu zobacz film z czworościanem sznurku TU