Wprowadzając równania wykorzystujemy wagę, która jest w równowadze. Oznacza to, że po obu stronach mamy przedmioty o równej wadze.

Pod linkiem TU znajdziemy proste równania z ich wizualizacją. Mamy możliwość manipulacji przedmiotami ustawionymi na wadze i odważnikami. Możemy je zdejmować i dokładać, a tym samym dążyć do rozwiązania równania.