Przykładowe zadania z liczb dziesiętnych (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa)

trening_3

liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i  oś liczbowa) – pobierz w pdf