W codziennym życiu dość często posługujemy się zaokrągleniami i szacowaniem.

Nie podajemy np. swojego wzrostu z dokładnością do 1 milimetra, tylko z dokładnością do 1 centymetra.

Większe odległości, na przykład odległości między miastami podajemy z dokładnością do 1 kilometra.

Idąc na zakupy, przygotowujemy kwotę „mniej więcej” tyle, ile potrzebujemy na  nasze zakupy.

Zaokrąglając liczby warto stosować następującą zasadę:

Gdy zaokrąglamy do dziesiątek, o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra jedności.

Jeśli cyfra jedności jest mniejsza od 5, to zaokrąglamy w dół.

Np.: 6374 ≈ 6370

Jeśli cyfra jedności jest większa bądź równa od 5, to zaokrąglamy w górę.

Np.: 3418 ≈ 3420

ZADANIE

Popatrz na rysunek powyżej i wykonaj polecenia:

           a) zaokrąglij podane ceny produktów do pełnych złotówek

b) określ, którą cenę zaokrągliłeś z nadmiarem (w górę), a którą z niedomiarem (w dół)

c) oblicz łączną kwotę za poniższe zakupy

.

woda 1,75 zł ≈ 2 zł – z nadmiarem (w górę)

kapusta 3,21 zł ≈ 3 zł – z niedomiarem (w dół)

chleb 2,49 zł ≈ 2 zł – z niedomiarem (w dół)

zeszyt 7,23 zł ≈ 7 zł – z niedomiarem (w dół)

długopis 8,99 zł ≈ 9 zł – z nadmiarem (w górę)

.

wartość oszacowana: 2 zł + 3 zł + 2 zł + 7 zł  + 9 zł= 23 zł

TRENING

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych do jedności, części dziesiętnych, setnych i tysięcznych

zaokrąglanie do jedności