Poniżej prezentuję szablony kostek do wydruku.

KOLORUJEMY

*

wycinanie

WYCINAMY

*

skladanie

SKŁADAMY

*

Do pobranie siatki kostek:

siatka kostki – SZEŚCIAN

siatka kostki – CZWOROŚCIAN

siatka kostki – OŚMIOŚCIAN