Uczniowie klas szóstych realizowali na matematyce projekt pt. „W sklepie – działania na liczbach dziesiętnych”. Serdecznie dziękujemy Pani Więckowskiej, która przyjęła uczniów w swoim sklepie warzywniczym i umożliwiła realizację projektu. 

20160601_105834

Każda klasa podzielona była na pięć grup. Uczniowie mieli do wykonania po trzy zadania, polegające między innymi na określeniu dokładnej ceny za określone zakupy lub ustalenie zakupów na ustaloną wartość.

20160601_100447

W trzecim zadaniu uczniowie mieli wspólnie zaplanować składniki  do  sałatki  owocowej,  którą chcieliby  przygotować  dla  swojej grupy.  Mieli napisać  ile,  jakich  produktów  potrzebują  i  jaki  będzie  koszt  zakupu  wszystkich składników.

Każda grupa miała do dyspozycji tablet, którym wykonała w warzywniaku zdjęcia potrzebnych produktów.

20160601_101645

Uczniowie zostali ocenieni, brane pod uwagę były następujące kryteria:

– zaangażowanie w pracę wszystkich uczniów w grupie

– kultura zachowania podczas wykonywania zadań

– umiejętność pracy w grupie

– sprawność rachunkowa

– posługiwanie   się   tabletem   (robienie   zdjęć,   korzystanie   z kalkulatora)

– inwencja  i  pomysł,  sposób  wykonania  i  zapisania  rozwiązań zadań.