Potrzebujemy: planszę dla każdego dziecka z ponumerowanymi polami
(kolejnymi drugimi potęgami liczb 0 – 9, 1 kostkę dziesięciościenną, żetony w 2 kolorach).

Instrukcja gry:  
Rzucamy kostką i obliczamy drugą potęgę z wartości wyrzuconej na kostce.
Po wyrzuceniu np. 4 przykrywamy żetonem pole 16, bo 4 x 4 = 16.
Rzucamy na zmianę, wygrywa osoba, która pierwsza przykryje wszystkie komórki.
.