Ukończyłam 22 godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Otrzymałam decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Sprawdzać będę prace uczniowskie po egzaminie z matematyki. 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie pisać będą egzamin ósmoklasisty. Przed uczniami i nauczycielami nie lada wyzwanie. 

Polecam materiały, które otrzymałam jako konsultant d.s. edukacji matematycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Materiały w wersji pdf dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – https://www.ore.edu.pl/2018/09/egzamin-osmoklasisty/

Polecam też stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a na niej wszystkie ważne informacje dotyczące egzaminu https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/