We wtorek 16 października 2018 roku uczestniczyłam w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał nauczycielom z terenu województwa dolnośląskiego nagrody za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Podczas gali odebrałam dyplom potwierdzający przyznanie nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Podniosłą atmosferę tworzyło cudowne miejsce, w którym odbyła się gala, to Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

♥️ Dziękuję z całego serca mojej dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu za okazane wsparcie i zgłoszenie mnie do nagrody.