CIĄGÓWKA

Wpisz hasła tak, aby ostatnia litera poprzedniego wyrazu była zarazem pierwszą literą wyrazu następnego.

Zacznij od wyróżnionej litery i poruszaj się ruchem wirowym.

Litery w oznaczonych polach czytane rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie (trudne hasła: Euklides, Archimedes).

dodatkowe4

Znaczenie wyrazów:

 1. Ma trzy boki.
 2. Czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych.
 3. W matematyce – nic.
 4. Ma promień.
 5. Mniej niż kilogram.
 6. Działanie, którego wynikiem jest iloczyn.
 7. Przyrząd, który ma kąt prosty.
 8. 100 m2.
 9. Wynik odejmowania.
 10. Cyfry – nie rzymskie.
 11. Matematyk grecki.
 12. Składa się z sześciu ścian, które są kwadratami.
 13. ( )
 14. Odbicie lustrzane, to ………… osiowa.
 15. Słynny matematyk.
 16. Liczba w dodawaniu.
 17. Przyrządy do mierzenia kątów.

 

Powodzenia!

zadanie_dodatkowe 4 – pobierz w pdf