Na lekcji powtarzaliśmy podstawowe wiadomości z klasy czwartej o ułamkach zwykłych.

Ułamek zwykły składa się z licznika, mianownika i kreski ułamkowej.

ulamek zwykly

Liczba mieszana ma całość i ułamek.

liczba mieszana

Ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy ułamkiem właściwym.

ulamek1

Ułamek, którego licznik jest większy od mianownika albo mu równy, nazywamy ułamkiem niewłaściwym.

ulamek2

ZAD. 1 Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy:

ulamek3

ZAD. 2 Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną (wyłącz całości):

ulamek4

POĆWICZ

Rozpoznaj ułamki:

ulamek5

Wypełnij podaną część ułamka:

ulamek6

Poćwicz zamianę liczby mieszanej na ułamek i odwrotnie:

ulamek7