Tu znajdziesz przykładowe kartkówki i sprawdziany

KARTKÓWKI – KLASA IV

Znaki rzymskie, obliczenia czasowe i kalendarzowe

Rozdzielność mnożenia względem dodawania lub odejmowania

Rozdzielność dzielenia względem dodawania lub odejmowania

Tabliczka mnożenia i dzielenia

*

KARTKÓWKI – KLASA V

Kolejność wykonywania działań

Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych

Liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa)

Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki

Rozkład liczb na czynniki pierwsze

Ułamki zwykłe – powtórzenie

*

KARTKÓWKI – KLASA VI

Mnożenie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Droga, prędkość, czas

*

SPRAWDZIANY / KLASÓWKI – KLASA V

Działania pisemne

Proste, odcinki, kąty

Liczby dziesiętne

*

SPRAWDZIANY / KLASÓWKI – KLASA VI

Liczby całkowite

Figury, bryły

Liczby dziesiętne

 *

TESTY, ZADANIA INTERAKTYWNE

ZADANIA KLASA III

ZADANIA KLASA IV

ZADANIA KLASA V

ZADANIA KLASA VI

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

KONKURS „MISTRZ TESTÓW MATEMATYCZNYCH”

*