W codziennym życiu dość często posługujemy się zaokrągleniami i szacowaniem.

Nie podajemy np. swojego wzrostu z dokładnością do 1 milimetra, tylko z dokładnością do 1 centymetra.

Większe odległości, na przykład odległości między miastami podajemy z dokładnością do 1 kilometra.

Idąc na zakupy, przygotowujemy kwotę „mniej więcej” tyle, ile potrzebujemy na  nasze zakupy.

Zaokrąglając liczby warto stosować następującą zasadę:

Gdy zaokrąglamy do dziesiątek, o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra jedności.

Jeśli cyfra jedności jest mniejsza od 5, to zaokrąglamy w dół.

Np.: 6374 ≈ 6370

Jeśli cyfra jedności jest większa bądź równa od 5, to zaokrąglamy w górę.

Np.: 3418 ≈ 3420

ZADANIE

Popatrz na rysunek i wykonaj polecenia (rysunek pochodzi z ćwiczeń do matematyki wsipnet.pl)

szacowanie1

           a) zaokrąglij podane ceny produktów do pełnych złotówek

mleko 2,45 zł ≈ 2 zł – z niedomiarem (w dół)

chleb 1,98 zł ≈ 2 zł – z nadmiarem (w górę)

cukier 4,19 zł ≈ 4 zł – z niedomiarem (w dół)

olej 6,81 zł ≈ 7 zł – z nadmiarem (w górę)

b) określ, którą cenę zaokrągliłeś z nadmiarem (w górę), a którą z niedomiarem (w dół)

c) oblicz łączną kwotę za poniższe zakupy

2 zł + 2 zł + 4 zł + 7 zł = 15 zł

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ SZACOWAĆ I ZAOKRĄGLAĆ LICZBY

TRENING

zaokrąglanie liczb