Zgłosiłam moją piątą klasę do udziału w projekcie „Klimatyczna klasa”. Na godzinach wychowawczych zrealizujemy cykl zajęć dotyczących ochrony środowiska. Do dyspozycji będziemy mieli scenariusze zajęć, filmy i artykuły specjalistyczne. Otrzymamy też zestawy edukacyjne do pracy metodą projektu.

 

„Biorąc udział w projekcie, będziemy realizować cele kształcenia określone w podstawie programowej, a także:
  • pokażę uczniom, jak w praktyce stworzyć i przeprowadzić kampanię społeczną,
  • przekażę uczniom wiedzę z zakresu zmian klimatycznych i ochrony przyrody,
  • nauczę, jak ważne jest zaangażowanie w ważny problem społeczny i w jaki sposób można oddziaływać na rzeczywistość.”

 

W ramach projektu będziemy mogli wziąć udział w dwóch konkursach:
  • pierwszy polegać będzie na zaprojektowaniu kampanii społecznej, której celem będzie wzmocnienie świadomości społeczeństwa w zakresie wybranych problemów klimatycznych,
  • drugi polegać będzie na realizacji kampanii społecznej.
.