Potrzebujemy: dowolne dwie kostki, kartkę do zapisu.

Instrukcja gry:  
Rzucamy dwiema kostkami do gry.
Sami decydujemy, która z wyrzuconych oczek to podstawa potęgi, a która to wykładnik.
Obliczamy potęgę.

.