Pamięciowe działania są często wykorzystywane w codziennym życiu.

Powinniśmy trenować działania pamięciowe oraz tabliczkę mnożenia i dzielenia.

Dla przypomnienia:

Jak się nazywają liczy w mnożeniu i wynik mnożenia?

mno 

Jak się nazywają liczy w dzieleniu i wynik dzielenia?

dziel

Wykonując mnożenie i dzielenie pamięciowe warto stosować prawo rozdzielności mnożenia lub dzielenia względem dodawania lub odejmowania.

przykład I: 28 · 6 = ?

28 · 6 = (20 + 8) · 6 = 20 · 6 + 8 · 6 = 120 + 48 = 168

lub

28 · 6 = (30 – 2) · 6 = 30 · 6 – 2 · 6 = 180 – 12 = 168

przykład II: 55 · 18 = ?

55 · 18 = 55 · 2 · 9 = 110 · 9 = 990

przykład III:126 : 8 = ?

128 : 8 = (80 + 48) : 8 = 80 : 8 + 48 : 8 = 10 + 6 = 16

lub

128 : 8 = (160 – 32) : 8 = 160 : 8 – 32 : 8 = 20 – 4 = 16

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ MNOŻYĆ I DZIELIĆ W PAMIĘCI

*

TRENING

Zagraj w grę memory – tabliczka mnożenia do 20

tab20

Zagraj w grę memory – tabliczka mnożenia do 100

tabliczka

Zagraj w grę milionerzy z tabliczką mnożenia

gra1

Zagraj w grę milionerzy z dzieleniem pamięciowym

dzielenie