Bardzo często mamy do czynienia z dodawaniem i odejmowaniem w pamięci.

Powinniśmy tę umiejętność dobrze wyćwiczyć, nie zawsze mamy przy sobie kalkulator.

Dla przypomnienia:

Jak się nazywają liczy w dodawaniu i wynik dodawania?

dod

Jak się nazywają liczy w odejmowaniu i wynik odejmowania?

ode

*

Wykonując dodawanie i odejmowanie pamięciowe warto stosować prawa łączności i przemienności.

Prawo przemienności dodawania: a + b = b + a

przykład:                                            5 + 7 = 7 + 5

Prawo łączności dodawania: (a + b) + c = a + ( b + c)

przykład:                                (2 + 7) + 3 = 2 + (7 +3)

*

STRATEGIE DODAWANIA PAMIĘCIOWEGO przykład 64 + 52

– dopełnić do pełnej setki: 64 + 52 = (60 + 4) + (40 + 12) = 100 + 16 = 116 (pomysł Oli)

– dodać dziesiątki i jedności do siebie: 64 + 52 = (60 + 50) + (4 + 2) = 110 + 6 = 116 (pomysł Kingi)

– dopełnić pierwszą liczbę do pełnej dziesiątki: 64 + 52 = 64 + 6 + 46 = 70 + 46 = 116 (pomysł Marcina)

– z jednej liczby zabrać jedności i dodać do drugiej: 64 + 52 = 66 + 50 = 116 (pomysł Kingi)

*

STRATEGIE ODEJMOWANIA PAMIĘCIOWEGO przykład 82 – 57

– odejmujemy dziesiątki i jedności od siebie: 82 – 57 = (70 – 50) + (12 – 7) = 20 + 5 = 25 (pomysł Kacpra)

– najpierw odejmuję dziesiątkę a później jedność: 82 – 57 = 82 – 50 – 7 = 32 – 7 = 25 (pomysł Szymona)

– muszę dodać ileś do 57, żeby otrzymać 82: 82 – 57 = 3 + 22 = 25, bo 57 + 3 = 60, 60 + 22 = 82 (pomysł Justyny)

– od jednej liczby odejmę jedność, aby otrzymać pełną dziesiątkę i od drugiej też tyle muszę odjąć: 82 – 57 = 80 – 55 = 25 (pomysł Wiktora)

*

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ DODAWAĆ I ODEJMOWAĆ W PAMIĘCI

*

TRENING:

Zagraj w grę – bardzo łatwe memory na dodawanie pamięciowe

memory

Zagraj w grę – milionerzy

dodawaniep

 Zagraj w grę – milionerzy

odejmowanie

Zagraj w grę – piramidka

piramidka

Uzupełnij działania pamięciowe

dodode

Poćwicz pamięciowe dodawanie i odejmowanie na stronie thatquiz (po lewej stronie wybierz poziom trudności i zaznacz dodawanie i odejmowanie)

thatquiz