Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne dla uczniów szkół podstawowych. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują uprawnienia do przyjęcia w pierwszej kolejności do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszystkie informacje o Olimpiadzie Matematycznej Juniorów znajdziecie na stronie organizatorów http://www.omj.edu.pl/

Jako szkolny koordynator będę uczestniczyć we wrześniu w spotkaniu dla nuczycieli, które organizuje Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów. Dowiem się więcej na temat organizacji Olimpiady oraz zadań  z poprzednich edycji OMJ.

Omówienie niektórych zadań znajdziecie na kanale Khan Academy: http://www.omj.edu.pl/khan-zadania