Uczniowie często mylą pojęcia okrąg i koło. Mam nadzieję, że po tej lekcji już tak nie będzie.

okrag i kolo

Okrąg to brzeg koła lub linia, którą rysuje nam cyrkiel.

Okrąg to zbiór wszystkich punktów równo odległych od środka okręgu.

Koło to okrąg i jego wnętrze.

Koło to zbiór wszystkich punktów, których odległość od środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości jego promienia.

promien i srednica

Promień to odcinek łączący środek koła lub okręgu z dowolnym punktem na brzegu.

Średnica  to odcinek łączący dwa punkty na okręgu i przechodzący przez jego środek.

Długość promienia jest równa połowie długości średnicy.

Długość średnicy jest równa podwojonej długości promienia.

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE ROZRÓŻNIAŁ OKRĄG I KOŁO

Zapraszam do pooglądania filmiku KhanAcademy o okręgu i kole