Podstawowe informacje o prostej i odcinku.

prostaiodcinek

Kilka informacji o prostej:

– jest nieskończenie długa,

– nie ma początku ani końca,

– oznaczamy ją zawsze małą literką alfabetu.

.

Kilka informacji o odcinku:

– ma określoną długość,

– ma początek i koniec,

– oznaczamy go zawsze dużymi literkami alfabetu (początek i koniec).

.

Informacje dodatkowe o półprostej:

– ma początek, ale nie ma końca.

PO LEKCJI UCZEŃ BĘDZIE ROZRÓŻNIAŁ PROSTĄ I ODCINEK

Zapraszam do pooglądania filmiku KhanAcademy o prostych, odcinkach i półprostych.