Potrzebujemy: dowolne trzy kostki, kartkę do zapisu.

Instrukcja gry: 
Rzucamy trzema kostkami do gry.

Liczba wyrzuconych oczek to wymiary prostopadłościanu: długość, szerokość i wysokość.

Obliczamy objętość prostopadłościanu i jego pole powierzchni.