Mistrzostwa Dolnego Śląska w SUDOKU, które organizuje Politechnika Wrocławska już niebawem. Uczniów zachęcam do treningu podczas ferii zimowych.  

Na stronie organizatorów znajdziecie regulamin, harmonogram konkursu
oraz zadania treningowe i zadania z lat ubiegłych.

Harmonogram

Zgłoszenia szkół: do 8 II 2018

Wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół: 12 II 2018

Eliminacje szkolne dla uczniów: 13 II 2018

Przesyłanie wyników: do 23 II 2018

Ogłoszenie listy finalistów: 12 III 2018

Finał dolnośląski: 25 III 2018

.