ZADANIE 1 – KODOWANIE TRASY NA PLANSZY 100 LICZB

Każda drużyna wytypowała do zdania jednego chętnego ucznia i jednego rodzica.

Wszyscy pozostali ustawili się po okręgu w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu i byli obserwatorami zabawy. Zadanie polegało na zakodowaniu za pomocą pięciu kodów drogi od wskazanego pola do pola z numerem 100.

Trenowaliśmy dodawanie i odejmowanie pamięciowe

przykład (początek – pole z numerem 7)

7 – 4 = 3 (trzy pola w lewo)

3 + 40 = 43 (cztery pola w dół)

43 + 6 = 49 (sześć pół w prawo)

49 + 50 = 99 (pięć pół w dół)

99 + 1 = 100 (jedno pole w prawo)

Zadaniem wybranego ucznia było ustawienie się na planszy na wskazanym polu. Wybrany rodzic miał „w pięciu kodach” np.: dwa w prawo, pięć w dół… doprowadzić ucznia na pole 100. Rodzic mogli przedyskutować z grupą rozwiązanie. We wskazanym czasie rodzice byli poproszeni o podyktowanie kodów uczniom stojącym na planszy 100 liczb.

Zabawa z planszą 100 liczb była super.

A tak wyglądało przygotowanie planszy 100 liczb, którą pewnie wykorzystamy przy innych okazjach 🙂