Zgłosiłam swój pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników.

Lekcję przeprowadziłam siódmego grudnia 2015 roku w klasie IV A.Cute pupils smiling at camera at the library(kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły konkursu)

Zajęcia prowadzone była w sali lekcyjnej z dostępem do komputera z internetem i rzutnikiem.

Temat: Trening mistrza – ćwiczenia przed sprawdzianem (1.12)

trening(kliknij na obrazek, aby zobaczyć lekcję na stronie www.epodreczniki.pl)

Celem zajęć było utrwalenie działań pamięciowych, wyćwiczenie sprawności rachunkowej oraz powtórzenie materiału przed klasówką.

Uczniowie mieli możliwość pracy indywidualnej, w parach oraz grupach czteroosobowych. Wprowadzeniem do zajęć była interaktywna gry wykreślanka stworzona przez nauczycielkę na platformie learningapps.org. Uczeń, który zauważył ukryte słowo, podnosił rękę do góry. Wskazany przez nauczyciela osoba podchodziła do komputera, zaznaczała słowo i wyjaśniała jego znaczenie. Uczniowie utrwali znajomość pojęć suma, różnica, iloczyn, iloraz, składnik, odjemna…

(kliknij na obrazek, aby zagrać w grę)

wykr

wykreslanka

Zadania z zasobów epodręcznika wyświetlane były rzutnikiem. Zadanie 2, 3, 5 i 6 uczniowie rozwiązywali pracując w parach, swoje pomysły zapisywali, dyskutowali na sposobami dotarcia do wyniku oraz prezentowali swoje techniki rozwiązania przykładów. Nauczyciel prosił wybrane osoby z klasy o zaprezentowanie wyników, uczniowie sprawdzali swoje rachunki.

Podczas zajęć był też przerywnik (zabawa Głuchy telefon). Tu instrukcja zabawy: kliknij

gluchytelefon

W dalszej części uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania z epodręcznika, po chwili zadania były wyjaśniane na tablicy.

temat

Jako podsumowanie zajęć uczniowie pracowali w grupach 4-osobowych. Każda z grup otrzymała do przeanalizowania dwa plakaty stworzone przez uczniów opracowane w projekcie „Matematyka i zdrowe odżywanie”. Tu można przeczytać o projekcie: kliknij Prócz dyskusji o zdrowym odżywianiu uczniowie na konkretnych przykładach z życia wykonali wiele działań matematycznych (działania pamięciowe na liczbach naturalnych oraz ułamkach dziesiętnych, porównywanie różnicowe i ilorazowe oraz porównywanie liczb) a tym samym przygotowywali się do klasówki powtarzając materiał z działań pamięciowych.

projekty

 Tu można pobrać scenariusz lekcji opracowany na formatce z kursu „Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i   w uczeniu się”

scenariusz_epodreczniki_Joanna Palińska

.